Logo

X

MOST NL: ”Kako radi DKOM?”

''Što više zaposlenika, manje riješenih predmeta, a više proračunskog novca'' - istaknula je Čikotić...

Saborska zastupnica Mosta Sonja Čikotić u jučerašnjoj je raspravi o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, prikazala rad ove komisije uz pomoć grafova, koji vjerno pokazuju da se u DKOMU-u s godinama povećavao broj članova, povećavala se količina proračunskog novca, ali se smanjivao broj riješenih predmeta – piše OsijekNEWS.hr.

U prvoj punoj godini rada 2004. DKOM je imao 15 zaposlenih, od čega 5 članova, državni proračun su stajali 2,5 milijuna kuna i zaprimili su u rješavanje 761 žalbu. Približavanjem Hrvatske Europskoj uniji mijenjala su se zakonska pravila o javnoj nabavi, povećavao se i broj postupaka, a rastao je broj žalbi.

„Vrhunac opterećenosti u svom radu DKOM je doživjela 2013., kada su donesene izmjene Zakona o DKOM-u kojima je broj članova Komisije povećan sa 5 na 9 članova. No, te godine su radila samo 3 člana i rješavala povijesno najveći broj predmeta, čak 2300, što je oko 766 predmeta po članu komisije. Kada s tom godinom usporedimo 2017. o kojoj danas raspravljamo, vidimo da se broj predmeta doslovno strmoglavio. Zaprimljeno je svega 945 novih predmeta, a riješeno 1043 žalbena predmeta, s tim da je komisija radila u punom sastavu od 9 članova. Svaki član Komisije prosječno je riješio 115 predmeta, čak šest puta manje nego 2013. a imali su šest članova više!“, objasnila je Čikotić.

Naglasila je da je iznijela statistiku koja ne laže ma koliko je pokušavali demantirati ili relativizirati! Jer brojke „crno na bijelo“ govore da su se u DKOM-u po broju predmeta vratili u 2008. Ali samo po broju predmeta, sve ostalo je neusporedivo! Jer je 2008. komisija imala ukupno 24 zaposlena, 5 članova i proračun od 6 milijuna kuna. U 2017. ima ih 33, komisija je imala 5 članova, a 2017. i danas ima ih 9, proračun Komisije iznosio je otprilike 6 milijuna kuna, a 2017. iznosio je 9 milijuna kuna.

„Zanimljive podatke sam dobila kada sam ove brojke iz DKOM-a usporedila sa statistikom na hrvatskim sudovima. Koliko predmeta godišnje riješi jedan sudac, a koliko član DKOM-a?“, rekla je Čikotić i iznijela sudsku statistiku.

Prosječno jedan član DKOM-a riješi  115 predmeta, jedan sudac Općinskog suda riješi 717 predmeta, zajedno sa zemljišno knjižnim predmetima, a bez 283 predmeta. A jedan sudac županijskog suda riješi 203 predmeta, sudac Trgovačkog suda 236 predmeta, bez predmeta trgovačkog registra, a sudac na Upravnom sudu rješava 253 predmeta.

„Vjerujem da ćete ovu statistiku pokušati relativizirati proklamacijama o tome da se povećala složenost predmeta, da DKOM danas radi u složenom ambijentu Europske unije, da Komisija obavlja i neke druge poslove osim odlučivanja o žalbama. No, unatoč tome, moje je osobno mišljenje da trendovi u pogledu broja predmeta pokazuju da trebamo razmisliti o novom zakonodavnom okviru. Ja sam ovim izlaganjem htjela predočiti smjernice koje mogu ukazati u kojem smjeru ići “, rekla je Čikotić