Logo

X

Proglašena prirodna nepogoda od suše u općini Nova Bukovica

Odlukom za Virovitičko-podravsku županiju, Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu - Sušu

Beautiful morning sunrise over the corn field

Prirodna nepogoda – SUŠA nastala je u razdoblju od 21.06.2022 do 09.08.2022 godine zbog iznimno visokih temperatura, i nedostatka oborina zbog čega je došlo do velike materijalne štete na poljoprivredi.

Odlukom o proglašenju prirodne nepogode za Virovitičko-podravsku županiju, Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović proglasio je 10. kolovoza 2022. godine, KLASA: 920-08/22-01/02, UR.BROJ: 2189-03/05-22-17.

Kod prijave nastale štete obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju;

  • presliku osobne iskaznice
  • podatak o OIB-u
  • kopiju Lista A Zahtjeva za potporu
  • Lista B Prijave površina za 2022. godinu
  • kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun
  • potpisanu Izjavu da kulture nisu osigurane kod osiguravajuće gdruštva

U prijavi je potrebno navesti sve kulture za koje se prijavljuje prirodna nepogoda te zbrojiti površine koje se nalaze na području Općine Nova Bukovica. Štete se prijavljuju od 11. kolovoza2022. do 18. kolovoza 2022. godine

Više informacija kao i preuzimanje obrazaca, ovdje.