Logo

X

Požari bjesne! Kazna za fizičku osobu do 150 000 kuna i zatvor od 60 dana

Izgorjelo je više tisuća kvadratnih metara suhe trave i raslinja te dva drvena naponska stupa ....

U prijepodnevnim satima 28. ožujka u polju kod mjesta Šumarina, na za sada neutvrđeni način došlo je do požara suhe trave i raslinja, izvještava PU osječko-baranjska.

Izgorjelo je više tisuća kvadratnih metara suhe trave i raslinja te dva drvena naponska stupa. Ozlijeđenih osoba, na svu sreću nije bilo, a materijalna šteta iznosi oko pet tisuća kuna.

Istoga dana u poslijepodnevnim satima, uz nadvožnjak željezničke pruge u Bizovcu, na za sada neutvrđen način došlo je do požara suhe trave i raslinja. Izgorjelo je više tisuća kvadratnih metara suhe trave i raslinja, a nagorio je i jedan drveni stup i oko 100 metara telekomunikacijskog kabla na pruzi. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a materijalna šteta naknadno će se utvrditi.

Prisjetimo se i požara granja na Staroj Dravi. Zatim onih osam požara koja su se dogodila u tri dana te nekih koji su možda mogli biti i spriječeni – dimljenje mesa prilikom kojega se zapalila pušnica ili pak požar kojega je uzrokovalo grijanje pilića.

Kazne – do 150 000 kuna ili zatvor do 60 dana

Za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15.000 tisuća kuna

Kazne su velike, no posljedice mogu biti i veće.

Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 1.000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.