Logo

X

Požar granja na Staroj Dravi

Gorilo, čini nam se, ono granje koje smo 'fotkali' ...

Operativno dežurstvo JPVP Grada Osijeka u 12.01 sati primilo dojavu da je potrebna pomoć DVD-u Bilje u gašenju nastalog požara – priopćila je JPVP Osijek.

Na intervenciju su upućene 2 vatrogasne cisterne i 4 vatrogasca.

– Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo požar posječenih stabala i granja dužine 20 m,širine 5 m i visine 3 m.

– Gašenju smo pristupili pomoću prijenosnog monitora, a po dolasku druge cisterne gašenjevršiili i monitorom sa vozila. Nastavak gašenja vršili C mlazevima sa prodornom vodom. Po završetku gašenja požarište predali DVD-u Bilje na dogašivanje nastalog požara.

Foto: JPVP