Logo

X

Poljoprivrednici i dalje prekomjerno koriste pesticide

Države članice EU-a moraju napokon utvrditi konkretne planove za smanjenje korištenja pesticida i promicanja uvođenja alternativnih načina kojima bi se umanjila ovisnost o tim štetnim sastojcima.

Države članice Europske unije moraju utvrditi konkretne planove za smanjenje korištenja pesticida i promicanja uvođenja alternativnih načina kojima bi se umanjila ovisnost o tim štetnim sastojcima, čija se upotreba stalno povećava, upozorili su jučer na plenarnoj raspravi zastupnici Europskog parlamenta.

Europski je parlament tako s 546 glasova za i 39 protiv usvojio izvješće zastupnice Jytte Guteland o provedbi Direktive o održivoj upotrebi pesticida, koja je donesena 2009. godine.

Ovim se izvješćem poziva države članice da što prije utvrde konkretne mjerljive ciljeve i vremenske planove za smanjenje upotrebe pesticida, kao i kriterije za integriranu zaštitu bilja. Ovom prilikom moglo se čuti kako se upotreba pesticida u Europi konstantno povećava od devedesetih godina, te da je unatoč svijesti o potrebi održive poljoprivrede i razvoju pesticida koji se mogu koristiti u manjim dozama, vidljivo kako se upotreba pesticida nije smanjila. EU parlamentarci tako su poručili da europski poljoprivrednici imaju pravo koristiti sredstva koja neće ugroziti njihovo vlastito zdravlje i ona koja nemaju negativan utjecaj na okoliš i njihove farme, kao i da direktiva predviđa niz mjera za smanjenje učinaka upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i okoliša i promicanje zaštite bilja, te korištenje alternativnih nekemijskih metoda. Međutim, samo je 21 država izvijestila o ciljevima za smanjenje rizika od pesticida. Pet država utvrdilo je mjerljive ciljeve za smanjenje rizika, među kojima su Belgija, Danska, Grčka i Njemačka te Francuska, koja je utvrdila ciljeve za smanjenje upotrebe.

Stoga, kako se ističe, države članice ponajprije moraju predstaviti specifične i mjerljive ciljeve i kriterije kao dio dugoročne strategije za smanjenje rizika i učinke korištenja pesticida. Uz to, države bi trebale svakih pet godina revidirati i ažurirati svoje nacionalne akcijske planove, što do sada nije učinila ni jedna zemlja, osim Litve i Francuske.

Zastupnici Zelenih na raspravi su se složili kako je potrebno posve okončati upotrebu štetnih pesticida i prijeći na alternativna sredstva za zaštitu bilja, no izvjestiteljica za mišljenje iz Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Sofia Ribeiro izjavila je kako je ponajprije potrebno obrazovati poljoprivrednike za sigurno korištenje pesticida.

FOTO: Pixabay