Logo

X

Općina Stari Mikanovci – “Zaželi” program zapošljavanja žena – FAZA III “Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada III”

Na raspisani natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama prijavio se velik broj kandidatkinja, koje su iskazale interes za rad na projektu

Početkom mjeseca kolovoza 2022. godine, Općina Stari Mikanovci je započela provedbu treće faze EU projekta “Zaželi” pod nazivom “Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada III“. Nakon uspješne realizacije prve i druge faze projekta „ZAŽELI“, dostavljen je projektni prijedlog u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je donijelo 26. srpnja 2022. godine prvu odluku o financiranju za 62 projekta, među kojima je i projektni prijedlog Općine Stari Mikanovci. Nakon potpisa ugovora od strane općinskog načelnika gospodina Maria Milinkovića, 8.8.2022. godine projekt je službeno započeo sa realizacijom.

Na raspisani natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama prijavio se velik broj kandidatkinja, koje su iskazale interes za rad na projektu. Nakon završetka postupka zapošljavanja, 25 žena pripadnica ciljne skupine započelo je sa radom 9. rujna. Svaka zaposlena žena je tijekom 6 mjeseci rada skrbila za najmanje 6 krajnjih korisnika kako je projektom definirano, a ukupno je u projekt bilo uključeno preko 170 starijih i/ili nemoćnih osoba na području Starih i Novih Mikanovaca. Poslovi koje su obavljale zaposlene žene su: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj interakciji, pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore, dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl., te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima. Uz navedeno, zaposlene žene su svakog mjeseca tijekom trajanja radnog odnosa svojim korisnicima na kućnu adresu dostavljale pakete kućanskih i higijenskih potrepština.

U sklopu promidžbe i vidljivosti nabavljeni su promotivni materijali: banner, plakati, bijele majice, bočice za vodu, trenirke, kemijske olovke, kišobrani, platnene vrećice, te rokovnici. Također, biti će objavljen i novinski članak. U prosincu 2022. godine održana je uvodna konferencija uz prisustvo 45 osoba, na kojoj su predstavljene projektne aktivnosti. Na istoj su zaposlenim ženama podijeljeni promotivni materijali, a uslijedio je domjenak za sve goste. Dana 8. ožujka 2023. godine održana je završna konferencija na kojoj je također bilo nazočno 45 osoba, na kojoj je koordinator na EU projektu Mario Šipić u kratkoj prezentaciji predstavio ostvarene rezultate, te ujedno zahvalio svima koji se sudjelovali u provedbi. Općinski načelnik gospodin Mario Milinković je izrazio zadovoljstvo provedbom treće faze, istaknuo je važnost i značaj ovog projekta za lokalnu sredinu, te želju da se projekt nastavi i u budućnosti. Nakon podjele prigodnih poklona zaposlenim ženama, druženje je nastavljeno uz prigodni domjenak za sve prisutne.

Program zapošljavanja žena izravno je pridonio višestrukim ciljevima na području naše općine: zapošljavanju pripadnica ciljane skupine (nezaposlenih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja), koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti, poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu.
Projekt „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada III“ sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda kroz „Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“. Ukupna vrijednost projekta u trećoj fazi je 1.235.845,00 kuna, a vrijeme provedbe 8 mjeseci. Partneri na projektu su: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Vinkovci i Zavod za socijalni rad Vinkovci. Voditeljica EU projekta je Danijela Ljubas, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci, a koordinator na EU projektu Mario Šipić.
Za kraj, hvala svima koji su bili uključeni u projekt, te su pridonijeli njegovoj realizaciji.