Logo

X

NZJZ provjerio kakvoću kupališta: zasad zeleno svjetlo – “Za sada je skok u vodu prirodnih kupališta siguran”

"Za sada je skok u vodu prirodnih kupališta siguran", napisali su na službenoj Facebook stranici Zavoda za javno zdravstvo Osijek

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije provodi analize kakvoće vode za kupanje. Rezultate provedenog monitoringa vode za kupanje na pojedinom kupalištu građani mogu vidjeti pomoću prikazanog semafora na službenoj stranici Nastavnog zavoda https://www.zzjzosijek.hr/.

“Za sada je skok u vodu prirodnih kupališta siguran”, napisali su na službenoj Facebook stranici Zavoda za javno zdravstvo Osijek.

Kupanje i plivanje, kako u bazenima tako i u rijekama i jezerima, najomiljenije su aktivnosti većine građana tijekom vrućih ljetnih mjeseci.

Pod utjecajem klimatskih i hidrometeoroloških faktora te ovisno o antropološkim djelovanjima (poljoprivredne djelatnosti, uzgoj stoke, urbanizacija) vode prirodnih kupališta mogu biti kontaminirane u tolikoj mjeri da postanu prijetnja zdravlju kupača. Stoga je radi sprečavanja obolijevanja kupača od osobite važnosti poznavanje i nadzor rizičnih faktora koji utječu na kakvoću vode za kupanje. Ocjena voda za kupanje je postupak ocjenjivanja kakvoće voda korištenjem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja i standarda sukladno Uredbi o kakvoći voda za kupanje (NN br.51/2014) i može biti pojedinačna, godišnja i konačna.

Na području Osječko-baranjske županije, kakvoća vode za kupanje provjerava se od 2003. godine kroz osam uzorkovanja u periodu od lipnja do kolovoza, uključujući i nulto uzorkovanje u svibnju te završno u rujnu, mikrobiološkom analizom koja uključuje dva pokazatelja: Crijevni enterokok i Escherichia coli.

Od 16 lokacija prirodnih kupališta, gotovo sva kupališta ocijenjena su ocjenom izvrstan, osim dva koja su ocijenjena ocjenom dobar, ali i s takvom ocjenom su pogodna za kupanje.

Na području naše Županije službeno proglašena kupališta su Drava Copacabana, Drava Željeznički most i Drava Pampas za područje Osijeka te Bajer Đakovo za područje grada Đakova.

foto: facebook (ZZJZ Osijek)