Logo

X

Novo priznanje za rad Udruge “MOGU” Osijek – Plaketa HUSR-a

Predsjednica, Mariana Koprivnjak izjavila je: Primiti priznanje od strane takve značajne struke od velike je važnosti za naš daljnji rad ...

Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „MOGU“ Osijek, primila je u Zagrebu Plaketu priznanje za udruge koje su se istaknule kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika. Nagrada je uručena od strane predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefice Karačić.

Povodom  obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada na skupu „Promicanje važnosti ljudskih odnosa“ Udruga „MOGU“ Osijek nagrađena je za aktivno djelovanje u socijalnim uslugama s korisnicima. „Zahvaljujući otvorenosti, entuzijazmu, zainteresiranosti i odličnoj suradnji, Udruga „MOGU“ među prvima je uvrštena u Listu ustanova u RH pogodnih za provođenje posebnih obveza koje se izriču temeljem Zakona o sudovima za mladež…“ Zbog svega navedenog kandidirala ih je za nagradu Udruga socijalnih radnika Osječko-baranjske županije.

Predsjednica, Mariana Koprivnjak izjavila je: „Primiti priznanje od strane takve značajne struke od velike je važnosti za naš daljnji rad. Kao Udruga „MOGU“ Osijek možemo obećati da ćemo i dalje nastaviti istim putem.“

Foto: MOGU