Logo

X

Zamjena postojeće javne rasvjete na području Osijeka

Realizacija samih radova, odnosno zamjena svih 11 000 rasvjetnih tijela na području grada Osijeka trajat će godinu dana počevši od dana potpisivanja ugovora, izjavio je Piližota

Na konferenciji za medije koju je održala Gradska organizacija SDP-a Osijek bilo je riječi o cjelokupnoj zamjeni postojeće javne rasvjete na prostoru čitavog Grada Osijeka prema ESCO modelu.

Na konferenciji je govorio predsjednik GO SDP-a Osijek mr.sc. Boris Piližota, te je istaknuo da je razlog održavanja konferencije za medije velik interes koji su iskazali građani Osijeka za projekt zamjene postojeće javne rasvjete u gradu, a koji se javio od najave projekta u studenom 2018. godine.

Na konferenciji je Piližota istaknuo da je trenutno pri završetku izrada natječajne dokumentacije prema ESCO modelu koja je izuzetno složena, te da će tijekom idućeg tjedna, a najkasnije početkom travnja natječajna dokumentacija ići u javno savjetovanje, nakon čega će se ići u raspisivanje javnog natječaja koji će trajati 40 dana. Sam natječaj će biti objavljen i u e-oglasniku i službenom listu Europske unije s obzirom na procijenjenu vrijednost radova koja će prema procjenama biti oko 40 milijuna kuna. To znači da se na natječaj mogu javiti i domaći i strani ponuditelji. Nakon natječaja ići će se u izbor izvođača radova.

Realizacija samih radova, odnosno zamjena svih 11 000 rasvjetnih tijela na području grada Osijeka trajat će godinu dana počevši od dana potpisivanja ugovora s izvođačem odabranim na javnom natječaju. Prema Piližotinim riječima maksimalni rok za sklapanje ugovora bi bio u rujnu ove godine, ali da to nije u potpunosti u rukama grada zbog svih okolnosti vezanih za postupak javnog natječaja i eventualne žalbe.

Piližota je još jednom ponovio što Grad Osijek dobiva ovim projektom – 11 000 postojećih zastarjelih i neučinkovitih, te neekoloških rasvjetnih tijela zamijenit će se novim, modernim, štedljivim i ekološkim LED rasvjetnim tijelima. Cjelokupan investicija prema ESCO modelu će se platiti na temelju ostvarenih ušteda za električnu energiju i uštedama na održavanju, a ne potencijalnim zaduženjima grada.

Prema ESCO modelu izvođač radova u narednih 10 godina dužan je održavati javnu rasvjetu, odnosno osigurati jamstva i otklanjati sve nedostatke. Ovaj projekt uključuje kompletnu demontažu postojećih i kompletnu montažu novih rasvjetnih tijela na području čitavog grada, svih gradskih četvrti i mjesnih odbora gdje nije postavljena LED rasvjeta. Piližota je napomenuo da je ovo prvi korak ka ostvarivanju projekta pametnog grada (smart city) koji će još dodatno ostvarivati uštede.

Nadalje je navedeno da grad Osijek godišnje na električnu energiju za javnu rasvjetu troši cca. 6 milijuna kuna, te da bi ovim projektom taj trošak mogao biti smanjen i do 80%, odnosno na 20% sadašnje potrošnje. S tim ostvarenim uštedama moguće će biti izgraditi i novu rasvjetu tamo gdje trenutno ne postoji.