Logo

X

Vinkovački SDP predlaže ukidanje mjesnih odbora u Vinkovcima

Kao obrazloženje navode kako ni građani ni vlasti nisu zainteresirani za rad toga oblika mjesne samouprave ...

Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Vinkovaca uputio je predsjedniku Vijeća Mladenu Karliću prijedlog statutarne odluke o ukidnju mjesnih odbora na području grada Vinkovaca s obrazloženjem da ni građani ni vlasti nisu zainteresirani za rad i djelovanje toga oblika mjesne samouprave.

“Razlozi za ovakav prijedlog leže u činjenici kako je mala zainteresiranost građana za rad i sudjelovanje u radu vijeća mjesnih odbora, da provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora iziskuje značajne troškove (124.303,18 kuna 2015. godine), a izlaznost birača je vrlo mala, te je samostalnost u radu nedostatna. Stoga smatramo kako se isti ili veći rezultati mogu polučiti uz znatno manje troškove direktnim obraćanjem naših sugrađana upravnim tijelima Grada Vinkovaca, vijećnicima Gradskog vijeća i gradonačelniku u rješavanju lokalnih poslova koji su od neposrednog utjecaja na njihov život i rad”, navodi se u obrazloženju SDP-ova prijedloga za ukidanje mjesnih odbora u Vinkovcima kojih je u tome gradu dvanaest.

Također navode kako je na izbore za vijeća mjesnih odbora grada Vinkovaca 2011. izašlo samo 23,57 posto, a 2015. tek 19,51 posto birača. U vinkovačkom SDP-u izračunali su kako se trošak zaposlenih u mjesnim odborima i materijalni troškovi kreću oko 1,1 do 1,2 milijuna kuna godišnje, te bi se ta sredstva u budućnosti mogla preusmjeriti za druge potrebe.

Navode i kako ukidanje mjesnih odbora nije u suprotnosti s EU poveljom o mjesnoj samoupravi, niti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Ustavom RH u kojem stoji favoriziranje mjesne samouprave, ali ne imperativno.

“Mjesna samouprava formalno pravno u Vinkovcima nije nikada zaživjela jer financiranje mjesnih odbora bez vlastitog OIB-a nema smisla i služi za zamagljivanje javnosti. Mjesna samouprava bi trebala biti prva veza građana s institucijama grada, ali na žalost to nije slučaj”, ističu. Navode da primjerice grad Vukovar nikada nije osnovao mjesne odbore, dok na razini Republike Hrvatske mjesne odbore nema oko polovica jedinica lokalne samouprave.

Prijedlog statutarne odluke o ukidanju mjesnih odbora vinkovački SDP predložio je kao nadopunu predstojeće sjednice Gradskog vijeća grada Vinkovaca zakazane za 11. ožujka.

Mjesni odbor se prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi osniva statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Dakle, o osnivanju mjesnog odbora odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave statutom.

(Hina)