Logo

X

Opća županijska bolnica Vukovar treća najbolja u državi, KBC Osijek ni među 20 najboljih

Na prvom mjestu kao najbolja bolnica našao se Klinički bolnički centar Rijeka, dok je na drugom mjestu KBC Sestre Milosrdnice. Iako je istraživanje provedeno na 28 ustanova, KBC Osijek nije se našao ni među 20 najboljih

Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana proglašena je trećom najboljom bolnicom u Hrvatskoj i to na temelju jednogodišnjeg ispitivanja metodom vanjske procjene kvalitete.

Istraživanje na temelju audita obavila je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Auditi su provedeni u 28 akutnih bolničkih zdravstvenih ustanova u razdoblju od prosinca 2016. do prosinca 2017. godine. U svim bolnicama ocjenjivala se kvaliteta medicinske skrbi kod tri dijagnoze i to kod akutnog infarkta miokarda, moždanog udara te propisane antimikrobne profilakse.

Agencija je bila zadužena za ostvarenje pokazatelja DLI5, dok je Ministarstvo zdravstva bilo nositelj aktivnosti, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje partner. Metoda vanjske procjene kvalitete prema unaprijed odabranom predmetu audita prvi je put obavljena u hrvatskim bolnicama i to s ciljem da pridonese poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite, sigurnosti pacijenta te uspostavljanju sustava rangiranja bolničkih zdravstvenih ustanova prema uspješnosti.

Na prvom mjestu kao najbolja bolnica našao se Klinički bolnički centar Rijeka, dok je na drugom mjestu KBC Sestre Milosrdnice. Iako je istraživanje provedeno na 28 ustanova, KBC Osijek nije se našao ni među 20 najboljih.