Logo

X

U Sarvašu otvoreno reciklažno dvorište za građevni otpad

Dogradonačelnik Boris Piližota i direktor Unikoma Davor Vić javnosti jučer predstavili novo reciklažno dvorište

U kolovozu ove godine bit će pune tri godine otkako jedinice lokalne samouprave više nisu dužne imati odlagalište za građevni otpad. Unatoč tome, Grad Osijek odlučio je prenamijeniti bivše odlagalište miješanog otpada upravo u odlagalište prijeko potrebno Gradu – odlagalište građevnog otpada.
Nakon izvedenih radova na izgradnji reciklažnog dvorišta Sarvašu, Unikom je u ožujku 2019. dobio Dozvolu za gospodarenje otpadom te su tim povodom dogradonačelnik Boris Piližota i direktor Unikoma Davor Vić zainteresiranoj javnosti jučer predstavili novo reciklažno dvorište za građevni otpad u Sarvašu.

Najvažnije je da naši poduzetnici imaju mjesto na kojem mogu odložiti građevinski materijal, posebice kada uzmemo u obzir pojačane građevinske radove koji se odvijaju u gradu, a tu ubrajamo i investicije Grada Osijeka, kao što su energetske obnove zgrada. Cilj nam je da se ovaj otpad što više razvrsta i ne odlaže u miješani otpad, premda naši građani i dalje mogu manje količine odvesti na Lončaricu veliku.– rekao je zamjenik gradonačelnika Osijeka.

Uzevši obzir da novo reciklažno dvorište zaprima 11 vrsta otpada (beton, cigla, crijep/pločice/keramika, mješavina betona, cigle, crijepa/pločica i keramike, drvo, staklo, plastika, otpad od jaružanja, izolacijski materijali, građevinski materijali na bazi gipsa, miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata), Piližota je dodao: S ovim odlagalištem možemo slobodno reći da je Grad Osijek napravio još jedan u nizu dodatnih iskoraka u prikupljanju i gospodarenju otpadom. Nadam se da ćemo njime doprinijeti sprječavanju ilegalnog odlaganja otpada, poglavito jer ćemo uskoro za divlje deponije plaćati kazne.

Dodatne informacije o radu reciklažnog dvorišta Sarvaš dostupne su na mrežim stranicama Unikoma: http://unikom.hr/

foto: Osijek.hr

(Osijek.hr)